december2019

Kända svenska filmer

Svensk film har genom åren befunnit sig i en ständig berg- och dalbana. Utskälld, missgynnad, propagandistisk, statligt styrd, elitistisk och mycket annat har sagts, och sägs fortfarande, om svensk film och svensk filmpolitik. En viktig utgångspunkt är att film är dyrt att producera, mycket dyrt till och med. Det har[…]

Läs mer »